Artikuliaciniai notes inegales principai ir jų pritaikymas birbynei /
Articulative principles of notes inegales and their application to birbynė.