Penktą kartą Marijampolėje vyksiantis tarptautinis festivalis „Medynės“   jau šį spalį kviečia  įvairių stilių muzikos gerbėjus į kamerinę kokybiškos ir profesionalios muzikos šventę. Šių metų programa driekiasi muzikos erdvėlaikiais –  tai ir muzika tradicijoje,  ir tradicija kaip atliekamos muzikos  interpretacijos / transformacijos terpė bei šaltinis. Joje svarbus ir laiko modusas, klausiant – kas yra praeitis, dabartis, ateitis?  Klasikinės muzikos interpretacijos pinasi su šiuolaikinio, apps‘ų programėlėms pajungto žmogaus jausenomis, siūlydamos publikai galimybę atrasti naujas, neįtikėtinai paslaptingas muzikos gelmes.  

Spalio 12 d. į savo koncertą kviečia multiinstrumentalistė amerikietė Carol Robinson, bene vienintelė užsienio atlikėja, į savo repertuarą įtraukusi ir lietuviškosios birbynės skambesį. Garso menininkė parengė solinę 2 dalių programą „Elektroakustinė muzika birbynei“. Koncerte skambės šešios specialiai lietuviškajam instrumentui sukurtos Jürgo Frey‘jaus, Nadiro Vassenos, Janio Petraskevics‘iaus, Zado Moultakos ir pačios Carol Robinson kompozicijos, kurių kiekviena turi savo istoriją, nuotaiką, stilių. Atliekamą kūrinį lydės glaustas jį sukūrusio menininko komentaras.  Kūrybinio menininkų bendradarbiavimo vaisius – tai neįtikėtinas dramaturginis garsovaizdis, kurio trajektorija driekiasi per žmogaus patirties, jo būsenų, jausmų prizmę. Klausytojai turės progą išgirsti įvairialypę muziką, primenančią Šekspyro Makbetą ir jo iškankintą sielą po Dunkano mirties, niuansuotai birbynės įkūnijančias žmogiškas abejones bei sąžinės graužatį, ar lietuviškuoju instrumentu sukurtą horizonto, erdvės, pripildytos šnabždesių, lengvo vėjo bangavimo įspūdį.  

Gelminė melodija“  – taip pavadintą koncertinę programą spalio 20 d. pristatys džiazo ketveriukė iš Varšuvos.  Džiazinių improvizacijų gelmėse klausytojus žada panardinti 2014 m. Jazz Top forumo laureatas, vienas šios programos solistų, virtuoziškų kompozicijų autorius – Krzysztofas Lenczowskis  (violončelė), Grzegorzas Piotrowskis (saksofonas), 2012 m. vykusio „Pasaulio orkestro“ sumanytojas, subūręs grojančiais seniausiais instrumentais virtuozus iš viso pasaulio. Hammondo vargonais gros Janas Smoczyńskis, mušamaisiais – Tomaszas „Harry“ Waldowskis. Šių „garso alchemikų“ kompozicijos primena ne amerikietiškąją, o europietišką improvizacinės muzikos dvasią, pasižyminčią gyliu neapčiuopiamoje tamsoje. Išskirtinis šios programos bruožas – muzikantai atsisako bet kokių elektroninių efektų, garso moduliacijų, virtuoziškai išnaudodami akustines savo instrumentų savybes.  

Profesionalaus atlikimo ir meninės vizualizacijos dermė – šių metų „Medynių“ programos naujovė –  tai  aukštą meninę kokybę reprezentuojantys kolektyvai,  kurių pasirodymai prilygsta performatyviems, teatralizuotiems mini spektakliams.

Spalio 30 d. savo programąDabar ir tada“ pristatys keturių išilginės fleitos atlikėjų – Pios Loman, Karinos Agerbo, Marit Ernst Bock ir Pios Brinch Jensen suburtas kvartetas SIRENA, pasižymintis novatoriškumu ir neįprasta muzikine „choreografija“. Jungtinio švedų ir danų ansamblio atliekama muzika apima platų spektrą – nuo renesanso, baroko iki šių laikų kompozitorių kūrinių. senosios ir naujosios muzikos repertuarai, kuriuos taip entuziastingai ir spontaniškai savo virtuozišku atlikimu supina SIRENOS, yra tarsi  savitas pasakojimas nūdienos publikai. SIRENOS be jokių pastangų juda nuo ankstesnių muzikos laikotarpių prie šiuolaikinių kompozicijų, taip sudarydamos tarpusavyje sąveikaujančią visumą, įtraukdamos ir publiką, kuri tampa lygiai svarbi kaip ir pati muzika. Keturios muzikantės groja ne tik erdvėje, bet sykiu  kuria „choregrafiją“  – mimika, gestu ar judesiu sustiprindamos muzikinę kalbą. SIRENŲ muzikavimas pasižymi neįprasta koncertine forma ir suteikia klausytojams unikalią patirtį.

Festivalio „Medynės“ 2019 programos ašis – muzikinio teatro spektaklio „Retrotopija“ (režisierius Sjaron Minailo, šviesų menininkas Maarten Warmerdam, Olandija) premjera, įvyksianti lapkričio 9, 10 d. Tai koliažas iš skirtingų XVII–XVIII a. kompozicijų (ansamblis REVERSIO), į kurį įpinamas legendinės lietuvių aktorės Jūratės Onaitytės monologas. Spektaklis – savotiškas šiuolaikinės žmonijos būklės tyrimas, kai ją nuolat apėmęs nepaaiškinamas nesaugumo jausmas, o nerimas sukelia ateities baimę ir begalinį praeities troškimą. Jūratė Onaitytė įkūnija bevardę figūrą, įstrigusią tarp praeities ir ateities. Kai ji bando paneigti savo baimę dėl artėjančios ateities ir preities idealizavimo, jos dabartis tampa vis labiau nepakeliama.

Festivalį organizuoja VšĮ „Sambalsiai“. Pagrindiniai rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, Marijampolės savivaldybė, Jolanta ir Rolandas Jonikaičiai.

Partneriai: Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija, Marijampolės dramos teatras, Marijampolės kultūros centras.

Bilietus parduoda BILIETAI LT. Daugiau informacijos www.bilietai.lt


Musical space-times  in the woodwind instrument festival MEDYNĖS 2019!

12th October –10th November


This October the international festival Medynės is coming back to Marijampolė for the fifth time and fans of various genres are welcome to a celebration of a high quality professional chamber music. This year the programme spreads through musical spacetimes  –  there’s music seeped in tradition but there’s also music as a source and medium of interpration and transformation. The programme explores the modus of time asking what past, present, and future are.  Classical music interpretations interweave with an examination of feelings of a contemporary app-using human,  allowing the audience to discover new and mysterious depths of music.

A multiinstrumentalist American Carol Robinson is possibly the only performer, who is not from Lithuania, using Lithuanian birbynė in her repertoire. She will be performing on the 12th of October. The sound artist has prepared a solo 2-part programme Electroacoustic music for birbynė. The concert will consist of  six compositions created specifically for the Lithuanian instrument by Jürg Frey, Nadir Vassena, Jani Petraskevics, Zad Moultaka, and Carol Robinson herself. Each of these compositions has its own history, mood, and style and will be accompanied by its composer’s comment. Creative collaboration by the artists results in an unbelievable dramaturgical soundscape: its trajectory travels through the prism of the human experience, conditions, and emotions. The audience will have a chance to hear diverse music resembling Shakespeare’s Macbeth and his tortured soul after the death of Duncan,  birbynė embodying nuances of human doubt and remorse, creating impressions of the horizon, a space filled with whisper, sough of a breeze.

On the 20th of October a jazz quartet from Warsaw will present a programme called Internal Melody. Their audience can expect jazz improvisations from the soloist Krzysztof Lenczowski (cello), who is a laureate of the Jazz Top Forum 2014 and author of masterly compositions, and Grzegorz Piotrowski (sax) who gathered virtuoso performers playing the oldest instruments from  all over the world and established the “World Orchestra” in 2012. Smoczyński will play the Hammond organ and Tomasz “Harry” Waldowski will be on drums. The compositions by these “sound alchemists“ evoke the spirit of European improvisational music that is characteristic of depth in an undetectable darkness. A distinctive feature of this programme is that the musicians do not use any electronic effects, sound modulations and expertly exploiting the acoustic abilities of their instruments.  

A combination of professional musical performance and artistic visualization is a novelty of this year’s programme of Medynės: exceptional ensembles will perform mini theatrical spectacles.

Four vertical flute performers – Pia Loman, Karina Agerbo, Marit Ernst Bock and  Pia Brinch Jensen – from Sweden and Denmark form a quartet SIRENA. They are known for their unusual concert form, a certain musical choreography using facial expressions, gestures, and movements that enrich the language of music, and unique experiences reported by their audience members. On the 30th of October they will present a programme called Now and Then. The quartet’s music encompasses a wide spectre from renaissance, baroque, and contemporary compositions. The repertoires of the Old and New music are enthusiastically and excellently performed and become a unique form of storytelling purposefully created for audiences of nowadays. SIRENA effortlessly move between earlier and contemporary compositions creating interacting entirety, immersing the audience which become as important as the music itself.

The axis of Medynės 2019 programme is a musical theatre spectacle “Retrotopia“ (director Sjaron Minailo, lighting director Maarten Warmerdam, Netherlands) premiering on the 9th and 10th November. “Retrotopia” is a musical dramatic act for an actor and four musicians created using musical collage of various compositions from 17th and 18th centuries. This production explores the state of a contemporary humankind – an ongoing and inexplicable sense of insecurity and growing anxiety which turn into the fear of the future and all-pervading avoidance of reality, looking back to the past. In this musical monologue, a legendary Lithuanian actor Jūratė Onaitytė embodies a nameless figure stuck in time between the past and the future. While trying to deny and avoid unavoidable future and idolising past, her present becomes unbearable.

The spectacle is based on Retrotopia – a book by a sociologist  Zygmunt Bauman, where he describes the concept of collective nostalgia for imaginary golden past – utopia which is not in the unknown ideal future but a known and idolised past. This stage production is a visual and musical interpretation of Bauman’s insights to the contemporary human condition.Organizer: non-profit organisation Sambalsiai

Sponsors: Lithuanian Council for Culture, Marijampolė Municipality, Jolanta and Rolandas Jonikaičiai

Partners: Beatričės Kleizaitės-Vasaris art gallery, Marijampolė Drama Theatre.