2017 spalio 6 d. 18 val.     

        "Čigonų ir ispanų dainos" – Ansamblis Cup of Time (Lenkija)        

Ansamblio „Cup of time“ programa pristato keturiolikos populiarių ispanų ir čigonų dainų ciklą, sudarytą iš Manuelio de Falla ispaniškų dainų rinkinio Siete Canciones Populares Espanolas ir čekų kompozitoriaus Antonino Dvoržako Čigoniškų dainų ciklo, op. 55. Originalios abiejų ciklų kompozicijos yra parašytos balsui, pritariant fortepijonui. Ansamblis „Cup of time“ klausytojams pateiks originalias šių kūrinių aranžuotes, pagyvindami jas stilingomis improvizacijomis. Koncerte pristatomos originalios kompozicijos  išlaiko kone mistinį prieraišumą originalioms ispanų ir čigonų melodijoms.  Šiame koncerte išvysime ir žymią Lenkijos dainininkę – sopraną Liucją Czarnecką, ne tik prestižinėse koncertų salėse atliekančią klasikinę ir alternatyvaus žanro muziką, bet ir nuolat bendradarbiaujančią su garsiuoju St. I. Witkiewičiaus teatru. Ji kaip atlikėja dalyvavo daugelyje spektaklių (Ronaldo Duncano „Sic et Non“; pagal St. I. Witkiewičiaus „Beprotiško lokomotyvo“ motyvus sukurtame spektaklyje „OL 12–7“ ir kt.), solistei dukart buvo įteikta Teatro kūrėjų ir bičiulių statulėlė.  

Łucja Czarnecka (sopranas), Ryszard Borowski (fleita), Agnieszka Cypryk (smuikas), Rafał Grząka (akordeonas), Krzysztof Lenczowski (violončelė)   

Koncerto vieta: Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija                                                                                             P. Butlerienės g. 5, Marijampolė                                                                                                                                   Bilietų kaina renginio vietoje: 3,50–5 eurai

http://www.bilietai.lt/lit/renginiai/ansamblis-cup-of-time-226923/

"Gypsy and Spanish Songs" - Ensemble Cup of Time (Poland)

The ensemble “Cup of Time“ presents fourteen popular Spanish and Gypsy songs. The programme consists of Manuel de Falla’s Spanish song collection Siete Canciones Populares Espanolas and Czech composer Antonín Dvořák’s Gypsy song cycle, op. 55. The original compositions of both cycles are written for voice accompanied by fortepiano. The ensemble “Cup of time“ will perform the original arrangements jazzing them up with stylish improvisations. The original compositions presented in the concert retain almost mystical attachment to the original Spanish and Gypsy melodies.

In this concert we will see a famous Polish singer, soprano Łucja Czarnecka, who often performs classical and alternative music in prestige concert halls and constantly collaborates with renowned Stanislaw Ignacy Witkiewicz Theatre. She has performed in a number of various shows (including Ronald Duncan‘s ”Sic et Non,““OL 12–7“ based on  Stanislaw Ignacy Witkiewicz‘s “The Crazy Locomotive,“ etc.); the soloist has received The Theatre Creators and Friends Award twice.

Łucja Czarnecka (soprano), Ryszard Borowski (flute), Agnieszka Cypryk (violin), Rafał Grząka (accordeon), Krzysztof Lenczowski (cello)  2017 spalio 15 d. 18 val.  

                 Kęstutis Vaiginis ir Alex Correa tarptautinis projektas                           (Lietuva ir Brazilija)

 

 Medynių“ festivalyje – jaunos kartos Lietuvos saksofonininkų veidas – Kęstutis Vaiginis – puikiai žinomas kaip kompozitorius, prodiuseris, įvairių išskirtinių projektų autorius ir lyderis. Jo muzikoje jaučiama latin, be-bop, modern post - bop, afro muzikos stiliai. Išskirtinėmis originaliomis improvizacijomis ir profesionalumu išsiskiriantis, jis kaip kviestinis svečias, jau yra aplankęs kone visas pasaulio šalis – Olandiją, Malaiziją, Jungtinę Karalystę, Japoniją, Kiniją, JAV, Kanadą ir kt. Jam teko muzikuoti ne tik su žymiausiais Lietuvos muzikantais, bet ir su žinomais džiazo pasaulyje vardais, kaip  Barbara Dennerlein, Daniel Messina, Hernan Romero, Ed Howard, Boris Kozlov, JD Walter, Adam Cruz, Randal Corsen, Ferit Odman, Joonas Haavisto, DPG group, Dmitrijum Golovanovu ir daugeliu kitų žymių džiazo atlikėjų. Šiame festivalio koncerte klausytojams bus pristatytas bendras K. Vaiginio ir Alex Correa (Brazilija) projektas. A. Correa – žymus brazilų pianistas ir kompozitorius, daugelio muzikos projektų iniciatorius, šiuo metu gyvenantis Europoje ir bendradarbiaujantis su garsiausiais pasaulio džiazo muzikantais (Alex Sipiagin, Boris Kozlov, Gene Jackson, Christophe Schweizer ir kt.). Šiame jungtiniame projekte taip pat dalyvauja bosistas Felipe Brisola (Brazilija) ir būgnininkas Rodrigo Digão Braz (Brazilija).

Koncerto vieta: Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija                                                                                             P. Butlerienės g. 5, Marijampolė                                                                                                                                   Bilietų kaina: 3,50–5 eurai

Kęstutis Vaiginis and Alex Correa Project (Lithuania & Brasil)

Medynės Festival presents Kęstutis Vaiginis – the face of the new generation of Lithuanian saxophone players. He is well known as a composer, producer, author and leader of various exclusive projects. There are appreciable traces of latin, be-bop, modern post-bop, afro music in his pieces. He stands out for exclusive original improvisations and his professionalism, and as an invited guest has performed almost all over the world, including Netherlands, Malaysia, United Kingdom, Japan, China, USA, Canada, etc. Kęstutis has performed not only with famous Lithuanian musicians but also with the world known jazz performers like Barbara Dennerlein, Daniel Messina, Hernan Romero, Ed Howard, Boris Kozlov, JD Walter, Adam Cruz, Randal Corsen, Ferit Odman, Joonas Haavisto, DPG group, Dmitrijum Golovanovu and many others.

This concert will present a joint project by Kęstutis Vaiginis and Alex Correa (Brazil). A. Correa is famous Brazilian pianist and composer, initiator of various music projects, currently living in Europe and collaborating with the greatest jazz musicians in the world (Alex Sipiagin, Boris Kozlov, Gene Jackson, Christophe Schweizer, etc.). The other participants of this project are bass player Felipe Brisola (Brazil) and drummer Rodrigo Digão Braz (Brazil).2017 spalio 19 d. 18 val.

Šv. Kristupo medinių pučiamųjų instrumentų  kvintetas (Lietuva)


Penkis Lietuvos ir tarptautinių konkursų laureatus vienijantis Šv. Kristupo kvintetas (įkurtas 2003 m.) savo repertuare didžiausią dėmesį skiria šiuolaikinėms ir ypač sudėtingoms kompozicijoms, nors atlieka ir nemažai senesnių epochų įvairių stilių kūrinių. Kvintetas daug koncertuoja Lietuvoje, taip pat užsienio šalyse. 2007 m. kolektyvas užėmė pirmąją vietą Marselyje (Prancūzijoje) vykusiame tarptautiniame kvintetų konkurse, o 2008 m. Osakoje (Japonijoje) kamerinės muzikos konkurse ir festivalyje buvo ketvirtas tarp 230 įvairių pasaulio šalių kolektyvų.   Kristupo kvinteto repertuarą sudaro visas klasikinis kvinteto repertuaras nuo F. Danzi, P. Taffanel, A. Reicha, iki H. Tomasi, S. Barber, L. Berio, M. Arnold, G. Ligetti, J.M. Damase H. Villa -Lobos. Kvintetas dažnai atlieka ir lietuvių kompozitorių kūrinius. Tai J. Juzeliūno, O. Balakausko, R. Vitkauskaitės, V. Baltako bei daugelio kitų kompozitorių kūriniai kvintetui. Muzikantai gausina pučiamųjų instrumentų kvinteto repertuarą noriai bendradarbiaudami su šių dienų kompozitoriais.  
   Giedrius Gelgotas fleitaUgnius Dičiūnas obojus,  Andrius Žiūra klarnetas, Paulius Lukauskas valtornaAndrius Puplauskis fagotas.

Koncerto vieta: Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija                                                                                             P. Butlerienės g. 5, Marijampolė                                                                                                                                   Bilietų kaina: 3,50–5 eurai

St. Christopher Chamber Orchestra‘s Woodwind Instruments Quintet (Lithuania)

St. Christopher Quintet (established in 2003) unites five laureates of Lithuanian and international competitions. In their repertoire they mainly concentrate on contemporary and particularly complex compositions, though they also perform pieces in various genres from the earlier periods. The quintet gives a large number of concerts in Lithuania and abroad. In 2007 they won The First Prize in an international quintet competition in Marseille (France); in  Osaka International Chamber Music Competition and Festival 2008 they ended fourth out of 230 musical collectives from all over the world.

St. Christopher Quintet‘s repertoire consists of all classical quintet repertoire from F. Danzi, P. Taffanel, A. Reicha, to H. Tomasi, S. Barber, L. Berio, M. Arnold, G. Ligetti, J.M. Damase H. Villa-Lobos. The quintet also often performs pieces by Lithuanian composers: they have performed compositions for quintet by J. Juzeliūnas, O. Balakauskas, R. Vitkauskaitė, V. Baltakas and many more.  The musicians expand  the repertoire of the wind instruments quintet frequently collaborating with contemporary composers.

Giedrius Gelgotas flute, Ugnius Dičiūnas oboe, Andrius Žiūra clarinet,    Paulius Lukauskas French horn, Andrius Puplauskis bassoon.2017 lapkričio 3d. 18 val.

Corona Aurea – kamerinis ansamblis Reversio (Lietuva ir Lenkija)


Corona Aurea – kamerinis ansamblis Reversio (Lietuva ir Lenkija)

Tarptautinis kamerinis ansamblis Reversio Medynių‘ 2017 festivaliui parengė intriguojančią programą, atkurdamas ne vieną pamirštą Abiejų Tautų Respublikos muzikos istorijos puslapį. Krokuva, Varšuva, Vilnius – kultūriniai židiniai, jungiantys XVII – XVIII amžiaus Lietuvos ir Lenkijos, Italijos muzikos paveldą. Koncertuose pristatoma programa „Corona Aurea“ atgaivina senosios Europos muzikinį pasaulį, perteiktą instrumentiniuose anonimų ir žinomų autorių, dirbusių ar rezidavusių didikų Vazų dvaruose – Marcino Mielczewskio, Tarquinio Merulos, Adamo Jarzębskio – kūriniuose. Reversio – išskirtinės sudėties kamerinės muzikos ansamblis, kurį sudaro žymūs Lenkijos ir Lietuvos virtuozai: klavesinininkas Marekas Toporowski’s, vienas garsiausių viola da gamba atlikėjų Krzysztofas Firlusas, vargonininkė Irmina Obońska, birbynininkai – Darius Klišys ir Eugenijus Čiplys. Senosios muzikos pasaulyje ansamblis garsėja itin rūpestingai rengiamomis programomis, kuriose atsiskleidžia kruopštus senųjų šaltinių studijavimas, sąsajų ir kontekstų išmanymas. Be to Reversio renkasi netikėtas muzikines formas, į savo repertuarą įjungdami originalų lietuvišką instrumentą birbynę ir netgi ožragį, įvairiais atspalviais jų tembrus derindami su ankstyvojo baroko laikų muzika.

Irmina Obońska – klavesinas, vargonai (Lenkija)  Marek Toporowski – klavesinas, vargonai (Lenkija)  Darius Klišys – birbynė (Lietuva)  Eugenijus Čiplys – birbynė (Lietuva)  Krzysztof Firlus – viola da gamba (Lenkija)

Koncerto vieta: Marijampolės kultūros centras                                                                                                                Vilkaviškio  g. 2, Marijampolė                                                                                                                                          Bilietų kaina: 3,50–5 eurai

           “Corona Aurea – chamber ensamble Reversio                      (Lithuania and Poland)

For this year’s Medynės festival the international chamber ensamble Reversio prepared an intriguing set of compositions which restores the old and lost music history pages of The Polish-Lithuania Commonwealth. Cracow, Warsaw and Vilnius are cultural centers that merge the musical heritage of the XVII – XVIII century Lithuania, Poland and Italy. The chamber ensamble‘s program “Corona Aurea” revives the ancient European musical world that was represented in the works of well known and anonymous authors - Marcin Mielczewsky, Tarquin Merul, Adam Jarzębsky that worked and resided in palaces of  noblemen Vasas. Reversio – is a chamber music ensamble of exclusive makeup, which constitutes of famous virtuosos of Lituania and Poland: harpsichordist Marekas Toporowsky, one of the most famous viola da gamba performer Krzysztof Firlus, organist Irmina Obońska, hornpipists Darius Klišys and Eugenijus Čiplys. In the world of the historical music the ensamble is famous for its carefully prepared programs that require thorough studies of the old musical sources and a splendid knowledge of different historic contexts. In addition, Reversio chooses surprising forms of musical expression by incorporating the original Lithuanian hornpipe instruments – birbynė and ožragis. These instruments add extraordinary quality and colour to the early Baroque music.

Irmina Obońska harpsichord, organ (Poland)Marek Toporowski harpsichord, organ (Poland)Darius Klišys hornpipe-birbynė (Lithuania)Eugenijus Čiplys hornpipe-birbynė (Lietuva),  Krzysztof Firlus viola da gamba (Poland)

Programme:

1. Georg Friedrich Händel (1685–1759)  Concerto grosso op. 6 no 5 in D major HWV 323 Tempo giusto – Allegro

2. Georg Friedrich Händel Largo (Aria amorosa) from Trio sonata in B minor HWV 386b
          
3. Andrea Falconieri (1585/6–1656) L'Eroica à 3 Napoli 1650

4. Bernardo Storace (~ 1664) Follia

5. Adam Jarzebski (c. 1590 – c. 1648) Corona Aurea

6. Bernardo Storace Ciaccona

7. Tarquinio Merula (1595–1665) Canzona „La Pusterla“, Canzona „La Caugliera“

8. Henry Purcell  (1659–1695) Chacone

9. Biagio Marini (1594–1663) Passacaglio

10. Dario Castello (c. 1590 – c. 1658)  Sonata Quarta

11. Christian Wilhelm Podbielski (1741–1792) Sonata in G major for viola da gamba & b. c.  Largo – Allegro non molto – Presto e Scherzando

12. Antoio Vivaldi (1678–1741) Trio sonata in G minor RV 81
Allegro – Largo – Allegro

13. Georg Friedrich Händel Concerto grosso op. 6 nr 5 in D major HWV 323, Presto – Allegro

14. Anonymus (16th century)  Passemus from Oliva vel Braunsberg organ tablature
              
15. Tarquinio Merula Ciaccona